Privacyverklaring

Stichting Denksportcentrum Papendrecht verwerkt persoonsgegevens.

Hierover willen wij u graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Denksport Papendrecht.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Er zijn directe- en indirecte identificerende persoonsgegevens, alsmede bijzondere persoonsgegevens.

Direct identificerende persoonsgegevens zijn geboortedatum, naam en adres.

Indirect identificerende persoonsgegevens zijn gegevens die niet rechtstreeks een persoon identificeren, maar wel betrekking daarop hebben, zoals: telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer, WOZ waarde, kentekennummer en IP-adres.

Bijzondere persoonsgegevens zijn o.a. ras, godsdienst, politieke voorkeur, seksuele leven, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Het is in beginsel verboden deze gegevens te verwerken tenzij daar een wettelijke grond voor is, of de persoon in kwestie uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.  De Stichting verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Stichting Denksportcentrum Papendrecht verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijv. gegevens van:

  • Barpersoneel en vrijwilligers
  • Vrijwilligers zoals; onderhoudsploeg, lunch voorbereiders, baraanvullers
  • Bestuur van de Stichting
  • Leden Raad van Toezicht
  • Evenementencommissie
  • Verenigingen of organisaties die gebruik maken van de zalen van DSC
  • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn en voor DSC werkzaamheden uitvoeren
  •  

 

Het zijn alleen praktische zaken waarvoor wij gegevens verwerken. Bijv. ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie enz.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Het secretariaat van de Stichting verwerkt de directe- en indirecte persoonsgegevens in een Excel spreadsheet. De computer is voorzien van up-to-date antivirus en anti malware software

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de Stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Hoe gaat de Stichting met persoonsgegevens om?

Binnen de organisatie kunnen de persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door bestuur of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben en die zijn gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die bij de Evenementen commissie bekend zijn (voor drives), worden opgeslagen met naam, NBB lidnummer, tel.nr. en e-mail adres, zodat deze gegevens niet voor elke drive opnieuw moeten worden ingevoerd.

De Stichting kan, mag en zal geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Gegevens worden in beperkte vorm bewaard om statistische informatie over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het mogelijk oud-leden te informeren over een re√ľnie of uitnodiging voor een jubileum.

Voor het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke bepaalde voorschriften gehanteerd.

Inzien van de gegevens

U kunt een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens, correctie of verwijdering bij het secretariaat opvragen.

Vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Denksportcentrum Papendrecht kan men terecht bij secretaris@denksportcentrumpapendrecht.nl

Wijziging privacy beleid

Stichting Denksportcentrum Papendrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid op de website te raadplegen zodat men van de wijzigingen op de  hoogte blijft.

 

Papendrecht: 25 mei 2018

 

 

Sponsor
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.