Voor ons Coronaprotocol, scroll naar het eind van de Home-pagina.

Stichting Denksport Papendrecht: 25-jaar

Op 1 februari 1995 werd de Stichting Denksport Papendrecht opgericht door vier heren met een visie: Louis Engelschman, Arie Hoeflaak, Aad de Koning en Ko Stigter.

Zij waren bestuurders van meerdere verenigingen en deelden met elkaar de overtuiging dat de Papendrechtse bridgeclubs en schaakvereniging groot belang hadden in het streven naar een gezamenlijk onderkomen.

Het belangrijkste doel van de Stichting was het vinden van een locatie. Die werd in augustus 1995 gevonden, toen zij op een veiling een dansschool kochten.

De financiering van het pand aan de Van der Palmstraat 12, was niet heel simpel. Maar met steun van de gemeente, de lokale bank en crowdfunding via obligaties, werd het benodigde kapitaal bijeengebracht.

Omdat het pand behoorlijk verwaarloosd was, is er door vrijwilligers gedurende een half jaar, enorm hard gewerkt om het gebouw geschikt te maken.

In mei 1996 werd het Denksportcentrum Papendrecht officieel geopend. Een grote en een kleine zaal, volledig en optimaal ingericht voor het bridgen en schaken.

Het seizoen daarop gingen de clubs van start.

In het centrum hebben nu al 25 jaar een kleine 600 bridgers en schakers van de zeven bridgeverenigingen en een schaakclub er wekelijks tot volle tevredenheid hun clubavond. Daarnaast is Papendrecht de hoofdstad van het bridgedistrict Dordrecht. Het district speelt er elke week op donderdagavond of vrijdag overdag competitie.

Het Denksportcentrum wordt regelmatig gehuurd door meerdere instanties en verenigingen. Bijvoorbeeld door Verenigingen van Eigenaren, Watersportvereniging, Veilig Verkeer Nederland, wijnproeverijen van De Paap, dansschool Goetjaer  en nieuwjaarsrecepties.

Per jaar tellen we bijna 30.000 bezoekers en dat is bijna net zoveel als onze buurman, theater De Willem.

Het bestuur van de Stichting Denksport Papendrecht is er trots op dat dankzij de inzet van vele vrijwilligers het Denksportcentrum al 25 jaar een parel genoemd kan worden. Een accommodatie waar tegen redelijke prijzen een consumptie kan worden genuttigd en in een prettige sfeer gebridged en geschaakt.

Het volgende is achterhaald door het Coronavirus

-----------------------------------------------------------------------------------

Het 25-jarig jubileum wordt gevierd met een groots bridge- en schaaktoernooi op zaterdagmiddag 4 april voor leden van verenigingen, die in het denksportcentrum spelen.

En omdat het eigen centrum te klein is voor dat toernooi, is die zaterdag onderdak gevonden bij theater De Willem en het Willem de Zwijger College.

Na afloop is er een gezellig samenzijn voor alle deelnemers in het Denksportcentrum voor de prijsuitreiking, het bekijken van de jubileumfilm en een paar toespraken.

---------------------------------------------------------------------------------

Klik hier voor ons Coronaprotocol bij verhuur van ruimten in ons denksportcentrum.

PandBrdigeSchaken