Bestuur

Het bestuur van de Stichting Denksport Papendrecht bestaat uit 5 personen.

De huidige samenstelling van het bestuur van onze Stichting is als volgt:

Maarten Cox - voorzitter 
☎ 06 30804976
📩 voorzitter@denksportcentrumpapendrecht.nl

Wil van Katwijk - secretaris
☎ 06 28430294
📩 secretaris@denksportcentrumpapendrecht.nl

Ton Lousberg - penningmeester
☎ 06 20803808
📩 penningmeester@denksportcentrumpapendrecht.nl

Frans van Grafhorst - algemeen lid

Sari de Visser - algemeen lid