Bestuur

Het bestuur van de Stichting Denksport Papendrecht bestaat uit 5 personen.

De huidige samenstelling van het bestuur van onze Stichting is als volgt:

Henk Mooij - voorzitter Henkdsc
☎ 078 6510439
📩 voorzitter@denksportcentrumpapendrecht.nl

Marijke van der Meer - secretaris
☎ 078 6440912
📩 secretaris@denksportcentrumpapendrecht.nl

Ton Lousberg - penningmeester
☎ 078 6156829 / 06 20803808
📩 penningmeester@denksportcentrumpapendrecht.nl

Loes Kroon - algemeen lid

Jos van Munster - algemeen lid