Voor ons Coronaprotocol, scroll naar het eind van de Home-pagina.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Denksport Papendrecht bestaat uit 6 personen.

De huidige samenstelling van het bestuur van onze Stichting is als volgt:

Henk Mooij - voorzitter Henkdsc
☎ 078 6510439
📩 voorzitter@denksportcentrumpapendrecht.nl

Wil van Katwijk - secretaris
☎ 06 28430294
📩 secretaris@denksportcentrumpapendrecht.nl

Ton Lousberg - penningmeester
☎ 06 20803808
📩 penningmeester@denksportcentrumpapendrecht.nl

Loes Kroon - algemeen lid 

Frans van Grafhorst - algemeen lid

Sari de Visser - algemeen lid