Corona-protocol gebruik van ruimten in het DENKSPORTCENTRUM

Bezoek en vergaderingen uitsluitend na afspraak.
De veiligheid van gasten, medewerkers staat centraal bij onze protocolregels.
Iedereen die binnenkomt, desinfecteert zijn of haar handen met het desinfectiemiddel, dat in de hal aanwezig is.
Op de bar staat een fles desinfecterend middel en een rol papier.
Het bezoek dient zich direct naar de afgesproken zaal te begeven en geen andere ruimtes te betreden, uitgezonderd de bijbehorende toiletten.

De verantwoordelijke persoon (diegene die gereserveerd heeft) dient zich er van te vergewissen dat elke bezoeker aan de volgende voorwaarden voldoet:
* - U heeft geen (ook  milde) symptomen van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts en bent minimaal 24 uur klachtenvrij.
* - U heeft geen huisgenoot/gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten.
* - U heeft geen huisgenoot/gezinslid die positief getest is op corona.
* - U bent niet in thuisisolatie.

De verantwoordelijke persoon zorgt voor een opstelling van tafels en stoelen die zodanig is dat aan de 1,5 meter-regel voldaan wordt en wijst iedereen op zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Regel een duidelijke looproute.
De verantwoordelijke persoon zorgt dat een lijst met deelnemers voor het begin van de vergadering in het bezit van het stichtingsbestuur is ( dit mag per e-mail)

Niet meer dan het volgende aantal personen is toegestaan:

Grote zaal: niet meer dan 50 personen
Kleine zaal: niet meer dan 20 personen

Aan één tafel zitten max. 2 personen binnen 1,5 meter van elkaar, mits dit personen betreft, die een gezamenlijke huishouding vormen.
Er mogen niet meer dan 2 personen tegelijk in de toiletruimte aanwezig zijn.
Was na toiletbezoek grondig de handen, zie instructies in toiletruimte.

Raad alle bezoekers aan hun eigen flesje water mee te nemen

Hartelijk dank voor uw medewerking,
Bestuur Stichting Denksport Papendrecht